Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconkgemeni:
kgemeni Featured By Owner Jan 10, 2015  Professional Traditional Artist
Ah, all your architecture is so good!
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Jan 11, 2015  Professional Traditional Artist
Thank you! I'm happy that you think so :)
Reply
:iconcerroh:
Cerroh Featured By Owner Jan 4, 2015  New member Hobbyist General Artist
Straciłem zdolność racjonalnego myślenia...
Prace te, wprawiły mnie w ciepłe wibracje i z wielką przyjemnością przejrzałem wszystko. 
Nie zapomnę nigdy wspaniałej wędrówki jaką mi Pani zafundowała...
Jestem wdzięczny... 
Reply
:icondigitallusion:
digitallusion Featured By Owner Jan 3, 2015  Hobbyist General Artist
I really like your gallery.  Your work is excellent and the style is very polished.  The guitar sketches have caught my eye :)
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Jan 5, 2015  Professional Traditional Artist
Thank you! I'm happy that you like my style. I have a special fondness for guitars, even though I haven't played one for almost 10 years :)
Reply
:iconalirose91:
alirose91 Featured By Owner Dec 30, 2014  Hobbyist Traditional Artist
your work is amazing!
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Dec 31, 2014  Professional Traditional Artist
Thanks so much for the compliment and adding to your watchlist!
Reply
:iconalirose91:
alirose91 Featured By Owner Dec 31, 2014  Hobbyist Traditional Artist
no problem. love your work :)
Reply
:iconrobertcicheckiart:
robertcicheckiart Featured By Owner Nov 18, 2014  Hobbyist General Artist
Świetny art...chylę czoło!   *
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Nov 18, 2014  Professional Traditional Artist
Dziękuję uprzejmie :bow:
Reply
Add a Comment: